چگونه؟ بى تو

      

    حضور عشق بى رنگ است بى تو  

 سزاى آينه  سنگ  است   بى تو

     براى        عاشقانه   پر   گشودن

           ز من هفت   آسمان تنگ است بى تو

    سياهى در سياهى در سياهى

    جهان من بدين رنگ است بى تو

من آن شهر غريب و بى عبورم

     که زندان تن است این شهر بی تو

    همان شهرى كه در هر كوچه آن

ميان مردمان جنگ است بى تو

***************************************************

 

آیا فرق ازدواج موقت با زنا ، فقط خواندن صیغه عقد است ؟

 

خیر ، بعضی از فرق های ازدواج موقت با زنا :

 

1 - در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است امادر زنا می توان زن را مجبور به زنا کرد .

 

2 - در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی  و سکس دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر می توانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس .

 

 3 - در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است در صورتی که در زنا اگر فرزندی به دنیا بیاید حرام زاده است.

 

4 - در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به هم نا محرم می شوند اما در زنا زن و مرد می توانند تا ابد به هم محرم( به ظاهر ) باشند.

 

5 - در ازدواج موقت مهریه باید پرداخته شود اما در زنا مرد می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود .

 6 - در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن باید چهل و پنج روز و یا به اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان دیگر پرهیز نماید ) اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری نزدیکی کند و به راستی کدامیک با کرامت زن سازگار تر است؟  .

 

7 - در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیم بودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است .

 

8 - در ازدواج موقت دختران باکره زیر 9 سال ( نابالغ ) و دختران باکره دیوانه ، نیاز به اجازه پدر یا جد پدری است ، اما در زنا دختران دیوانه و نابالغ به راحتی راضی به همبستری مخفیانه می شوند .

(لازم به توضیح است که مراجع دینی در مورد دخترانی که دارای بلوغ فکری و رشادت عقلی اند در صورت عدم رضایت پدر برای ازدواج موقت ان را لازم نمی دانن. و به طور کلی هر جا که حق خدا در مقابل حق بنده باشد حق خدا مقدم است. مثل ازدواج که مثلا دختری نیاز به سکس و ازدواج دارد چه دائم و چه موقت اما پدرش بدون دلیل موجه عقلی جلوگیری کند اینجا دختر به خاطر اینکه به حرام نیافتد اذن پدر را لازم ندارد.)

 

9 – ازدواج موقت در بعضی از موارد که کم هم نبوده اند، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاه حاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس .

 

10 – کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود .

 

۱۱-در موارد زیادی مثل زنان بیوه که به هر دلیلی امکان ازدواج مجدد برای آنها نیست یا حتی مردی که همسرش را از دست داده و فرزندانی دارد ولی نمی خواهد بچه ها زیر دست نامادری باشند و از طرفی هم نیاز جنسی به او فشار می آورد ازدواج موقت میتواند راهی و مسکنی بر آتش شهوت باشد.

فراموش نکنیم و خود را فریب ندهیم که : نه آقا ما با صبر و تحمل و ...وفادار میمانیم. همه به جای خود ولی این قدرت شهوت چیزی است که خدا در نهاد ما قرار داده و اگر از راه شرعی آبی بر این آتش نهاده نشود میتواند دنیا و آخرت یک مرد و زن یا دختر و پسر را نابود کند . خصوصا با محرکات جنسی فراوانی که امروزه در معرض دید ما قرار دارد . در همین اینترنت چه عکس های لخت و عریان یا نیمه عریانی که فقط شورت یا...دارند از زنان و دختران وجود دارد ویا در کوچه و خیابانها نگاهها و آرایشهایی که هست میتواند با ما آن کند که ...  

 

۱۲اگر مردی با زنی ازدواج موقت نماید ، حتی بعد از تمام شدن مدت نمی تواند با دختر آن زن ازدواج( موقت ، دائم ) نماید ، اما در زنا یک مرد می تواند پس از همبستری با زنی از دختر آن زن نیز کام بگیرد .

  

1۳ – یک مرد نمی تواند بطور همزمان با دو خواهر ازدواج موقت نماید ، اما در زنا مرد می تواند دو خواهر را در یک آمیزش جنسی شریک قرار دهد .

 

1۴ – یک مرد نمی تواند با خواهر ، مادر، مادر بزرگ ، عمه ، خاله و ... ازدواج موقت نماید ، اما در زنا مرد می تواند با همه محارم خود آمیزش جنسی نماید . 

1۵ – با وجود اینکه معمولا زوجین در ازدواج موقت از بچه دار شدن پیشگیری می کنند ، اما اگر فرزندی بوجود بیاید تمام حقوق فرزند حاصله از ازدواج دائم را دارا است و از پدر و مادر خود ارث می برد ، اما در زنا مرد و زن می توانند فرزند خود را بدون توجه به تکلیفی که بر دوش دارند رها نمایند .  

 

**************************************************

 

 شباهت ازدواج موقت با فحشا در نظر عموم

این ادعا یکی از مهمترین شعارهای مخالفین ازدواج موقت است. البته بیشتر از سوی سطحی نگران و نزدیک اندیشان صادر می شود. ولی چون درصد بالایی از مخالفین به این عدم امتیاز اشاره می نمایند، ما هم آن ر ا مطرح می نمایم.
وقتی شما می گویید متعه هیچ تفاوت با فحشا ندارد، به نظر می رسد نه تصور درست و صحیحی از فحشا دارید و نه از ازدواج موقت. قبلاً اشاره رفت که درباره کردار جنسی آدمی دو دیدگاه وجود دارد. اول اینکه کردار جنسی را صاحب اصالت بدانیم و آدمی را مستحق وصول و کامیابی بدانیم و بعد از برخورد با مفاسد آتی بهره مندی مطلق، تحت دین و اخلاق قائل به اجراء بعضی از محدودیتها و انحصارها گردیم.
نزد دیدگاه دوم نیز کردار جنسی از قبح ذاتی و فطری برخوردار است و کامیابی کلا عملی منفور و پلید است، ولی به خاطر مصالحی مانند بقاء نسل و غیره به اندازه نیاز و ضرورت بدان مبادرت می نماییم. وقتی اشکال  میگیریدکه : اگر متعه را قبول نماییم، چه تفاوتی با قبول فحشا دارد، بدون تردید دیدگاه دوم را پذیرفته است. چرا که سیر فکرش از عدم افاده، حرکت نموده است و به مبادرت در حد ضرورت اعتقاد دارد.
ولی مساله این است که نظرگاه دوم یک ایده غیر واقعی و کاذب است که با حیات و ساختار هر انسانی منافات دارد. القائات ارباب اخلاق است که موجب پیدایش و رشد اینگونه آراء می گردد. فطرت و بیان دیدن نشاندهنده صحت دیدگاه اول است. آموزشهایی که در متون فقهی و اخلاقی اسلام، در باب چگونگی روابط جنسی وجود دارد، قرابت شدید و غیر قابل انکاری با نظرگاه اول دارد.
اگر جنبه های جنسی متعه را در نظر می آورید و بعد می گویید تفاوتش با فحشا در کجا است؟ به شما می گوییم با این دید بین ازدواج دائم و فحشاء نیز تفاوتی یافت نمی‌شود. چرا که اگر قوانین خاص، ازدواج دائم را از فحشا متمایز می نماید، قوانینی به صورت دیگر در متعه نیز می باشد. و اگر ملاک فحشا بودن متعه بهره برداری جنسی است این تمتع و بهره در ازدواج دائم نیز به چشم می خورد. دقت مختصری لازم است که این دلیل عقیم گردد.و ارزش دیدگاه اسلام به عنوان دین کامل با شناختی کامل از انسان معلوم شود.

 

 

+ نوشته شده توسط حسین در پنجشنبه سوم آبان ۱۳۸۶ و ساعت 14:26 |